Mahala - Kolumne

Učitelj kao profesija...

Šta treba znati o poslu učitelja…

Posao učitelja je da obrazuje i vaspitava djecu od navršene sedme godine do desete godine, kada prelaze na viši stepen osnovnog obrazovanja. Uloga učitelja je veoma bitna jer on predaje sve predmete u toku prve četiri godine osnovno školskog sistema.

Osnovna uloga učitelja je da pruža informacije, iskustva i nova saznanja djeci, kao i da utiče na njihovo usavršavanje vještina, kako intelektualnih, tako i kognitivnih i da izgraÄ‘uje pozitivan sistem vrijednosti kod djece, znači da je osnovna uloga učitelja da vodi brigu o cjelokupnom procesu učenja kod djece.

Rad učitelja se zasniva na propisanom planu i programu Ministarstva prosvjete koji se donosi na godišnjem nivou.

Svakako, učitelji mogu svoj nastavni program prilagoÄ‘avati potrebama svojih Ä‘aka, u čemu mu mogu biti od pomoći pedagozi, psiholozi i drugi učitelji kako bi zajedno stvorili prigodne uslove za rad. U današnjem vrijemenu, razvojem  tehnike i tehnologije, mnogi učitelji koriste i pomoćna sredstva za rad, kao što su projektori, računari, DVD/CD…

Učitelji moraju imati usku saradnju i sa roditeljima djece, kako bi mogli zajedno pratiti tok razvoja svakog djeteta individualno. Svaki učitelj mora voditi i evidenciju o razvoju svakog djeteta kako bi mogao odrediti da li postoje neke promjene, kako u pozitivnom, tako i u negativnom pravcu i kako bi pravovremeno mogao odreagovati, ali takođe uzsaradnju sa roditeljima.

Pored školskih aktivnosti, učitelji mogu organizovati van nastavne aktivnosti, poput ekskurzija, izleta, priredbi,takmičenja, obilazaka pozorišta, muzeja, javnih institucija, uz mogućnost saradnje sa roditeljima ili drugim učiteljima.

Rad učitelja se pretežno odvija u učionici prilagoÄ‘enoj propisanim vrijednostima i potrebama djece, dok je radno vrijeme propisano Zakonom o osnovnoškolskom obrazovanju. Neke škole poseduju i posebne kabinete zaobavljanje aktivnosti poput likovnog ili muzičkog vaspitanja, a često i kabinete sa računarima.

Rad učitelja se obavlja u dvije smjene – prepodnevnoj i popodnevnoj, koje se rasporeÄ‘uju u zavisnosti od škole. U neposrednoj nastavi učitelji provode 18 do 24 časova nedeljno, dok mnogo vremena provode pripremajući nastavu ili u van nastavnim aktivnostima, što zapravo dovodi do rada van školske ustanove.

Rad učitelja ne zahtjeva preterane fizičke napore, mada psihički je neprestano angažovan, kako tokom nastave, tako i van nastave dok se priprema za nju. U skladu sa tim naporima, učitelji imaju dnevne i nedeljne pauze, kao i godišnje odmore u toku kolskih raspusta i državnih praznika.

Od učitelja se prije svega očekuje sposobnost da pomogne djeci da nauče odreÄ‘eno gradvo u pravom smjeru i sa očekivanim rezultatima. Njima je povereno obrazovanje i vaspitanje djece i neprestano trebaju biti usmereni ka tome pružajući djeci pozitivne primjere kako iz samog gradiva, tako i iz realnog svijeta svojim ponašanjem.

On neprestano radi sa većim brojem djece i treba da bude usmjeren ka razvoju sve djece podjednako, što umnogome zavisi od njegove intelektualne i emocionalne zrelosti. Za to je prije svega potrebna želja za rad sa  djecom, ljubav prema djeci i spremnost da se prenesu sopstvena znanja. Potrebno je da posjeduje stvaralačke sposobnosti.

Predsjednik Asocijacije Učitelja I Učiteljica Sandžaka
Bahrija Sijarić, Diplomirani učitelj - master

 

Zanima vas i ovo?