Cooltura - Historijska čitanka

„Ta čeljad silno voli dokolicu”

"Kratki francuski putopis kroz Hercegovinu i Novopazarski sandžak iz 1611.“, autora Leferve, tajnika baruna Sansija (Sancy), francuskoga poklisara, poslan 1611. godine u Carigrad sadrži i puno toga opisanog u vezi Novog Pazara i ostalog dijela Novopazarskog sandžaka.

Za vas izdvajamo nama najzanimljiviji dio tog putopisa:

„ (…) Na malenu brežuljku, koji se diže na našu lijevu ruku vidi se zamak na domak varoši. Taj zamak gospoduje čitavim krajem, koji je prilično lijep i sastoji od dugačkog polja, kroz koje se vijuga malen potok Butika, imajući s jedne i s druge strane po jednu planinu, napola obraslu mladom hrastovinom. Ostalo zemljište čini se da je dobro, pa je velika šteta, da nije obraÄ‘eno, jer bi inače proizvodilo znatnu količinu žita. Ima još i nešto vinove loze zasaÄ‘ene amo tamo po obronku planine, koji gleda prema jugu.

Ja mislim da je razlog tomu nedostatku obraÄ‘ivanja slaba napučenost ovih krajeva, koji su u istinu uopće slabo naseljeni, iako prem ima zemlje dovoljno da se prehrani veliki narod. Ali videći, da je tlo tako slabo obraÄ‘eno pokraj Novog Pazara, koji je (meÄ‘utim) dosta velika i dosta napučena varoš, ja mislim, da je tomu kriv nemar i lijenost stanovnika, koji rade samo toliko, da mogu preživjeti, pa se čini, da im nije stalo do toga, da im preostane štogod; tako da obradiv koliko im je dosta za podmirenje njihovih potreba, ostalo ostavljaju na ugaru.

Ta čeljad silno voli dokolicu, na koju je jako privikla. Ona mnogo besposličari, i provodi veći dio dana sjedeći pred vratima ispod kućne strjehe, koja se jako nadvisuje nad ulicu i zabavljajući se meÄ‘usobnim razgovorom i posmatranjem prolaznika, pa ju nije nikad viÄ‘eti na šetnji…“

Zanima vas i ovo?