Aktuelno - Regija

UNDP: Što više žena u vojskama zemalja zapadnog Balkana

Vrijeme je da se mnogo veći broj žena pridruži redovima vojske na zapadnom Balkanu, zaključak je Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), po završetku prve faze trogodišnjeg programa u okviru kojeg je obučeno više od 4.000 pripadnika/ca vojnog kadra na temu rodne ravnopravnosti. 

"Rodna ravnopravnost u vojsci i u svim javnim institucijama nije samo pitanje ljudskih prava, već je i od suštinske važnosti za odgovorne institucije, što je preduslov za održivi razvoj", rekla je Ajše Džihan Sultanolu (Ayse Cihan Sultanoğlu) pomoćnica generalnog sekretara UN-a i direktorka regionalnog biroa UNDP-a za Evropu i Zajednicu nezavisnih država. 

Iako je reforma sektora bezbjednosti u ovom regionu dugo bila usmjerena na obezbjeđivanje civilnog nadzora oružanih snaga, broj žena i prilike za njihovo učešće u donošenju odluka su i dalje ostali ograničeni, posebno kada su u pitanju rukovodeće i komandne pozicije. 

"Žene čine samo šest do devet odsto sastava oružanih snaga na Zapadnom Balkanu, pri čemu je regrutovanje žena počelo tek prije nekoliko godina. Mnoge žene koje su stupile u vojnu službu bivaju stigmatizovane, a ponekad se suočavaju i sa nasiljem od strane svojih kolega muškog pola", konstatuje predstavnica UNDP. 

- Učešće žena u mirovnim snagama doprinosi da mirovnim procesima -

Kako je ocjenjeno danas na završnoj konferenciju održanoj u Beogradu pod nazivom „Jačanje regionalne saradnje u oblasti uvođenja rodne perspektive u reformu sektora bezbednosti na Zapadnom Balkanu” , povećanje i zadržavanje većeg udjela žena u uniformi ne samo da proširuje njihove mogućnosti u karijeri, već i promoviše efikasnije i odgovornije oružane snage. 

U isto vrijeme, time se pruža pomoć vojsci u ovim zemljama kako bi bile bolje pripremljene za slanje mirovnih misija u druge delove svijeta. 

Učešće žena u mirovnim snagama je doprinjelo da mirovni procesi budu djelotvorniji širom svijeta. 


Finansiran od strane Norveškog ministarstva spoljnih poslova, Švedskih oružanih snaga i UNDP-a, program je pospešio regionalnu saradnju na planu rodne ravnopravnosti u vojsci fokusirajući se na obezbjeđivanje bolje integracije, zadržavanja žena u vojsci i njihovog profesionalnog razvoja. 
Pored toga, postignuto je veće učešće žena u donošenju odluka, kao i rodno senzitivna promena organizacione kulture Ministarstava odbrane (MoD).

Zahvaljujući ovoj inicijativi i kao dio ovog programa, ministarstva odbrane četiri žemlje su sarađivala na izradi Studije o položaju žena u oružanim snagama u kojoj se navode mere za poboljšanje rodne ravnopravnosti.
Na kraju, uz prisustvo žena u vojsci koje služe kao uzori, program ima za cilj poboljšanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena u drugim profesijama i disciplinama u ove četiri države.

Zoran Đorđević, ministar odbrane Republike Srbije, Marina Pendeš, ministrica odbrane Bosne i Hercegovine, Marija Rashkovska, državna savetnica bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Goran Svilanović, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju i Arne Sannes Bjørnstad, ambasador Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, učestvovali su na konferenciji.

Ovu inicijativu sprovodi UNDP-ov Centar za kontrolu lakog naoružanja u jugoistočnoj i istočnoj Evropi (SEESAC)

- UNDP pomaže razvoj i napredovanje Srbije ka EU -

Pmoćnica generalnog sekretara UN, pomoćnica administratora UNDP-a i direktorka Regionalnog biroa za Evropu i Zajednicu nezavisnih država Ajše Čihan Sultanoglu susrela se tokom posjete Beogradi i sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Vučić je tokom ovog susreta iskazao zahvalnost na pomoći koju je UNDP pružio tokom poplava 2014. godine, bez koje Srbija ne bi mogla tom brzinom da prevaziđe krizu, kao i na pomoći oko izgradnje infrastrukturnih projekata.

Kancelarija UNDP-a u Srbiji imala je značajnu ulogu u mobilizaciji pomoći tokom poplava. Ukupna vrijednost projekata koje je UNDP sproveo u Srbiji, u periodu od 2010. do 2015. godine, izvan pomoći koja je bila usmjerena za sanaciju posledica poplava, iznosi preko 38 miliona dolara.

Cilj UNDP-a je da pomogne razvoj Srbije i njeno napredovanje ka članstvu u EU, zaključeno je tokom ovog susreta. 

UNDP djeluje u pravcu iskorenjivanja siromaštva i nezaposlenosti, poboljšanja energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, kao i unaprejđenja rodne ravnopravnosti i položaja manjinskih grupa, istakla je Sultanoglu.

Tokom sastanka postignut je dogovor o zajedničkoj saradnji Republike Srbije i UNDP-a sa Evropskom investicionom bankom (EIB) u obezbjeđivanju povoljnijeg privrednog i preduzetničkog ambijenta.

Rad UNDP-a bio je posebno usmjeren na sprovođenje Milenijumskih razvojnih ciljeva, koje je Srbija uz pomoć ove organizacije uspjela da ostvari, i to prepolovljavanjem siromaštva pre roka.

UNDP je prisutan u skoro 170 zemalja i teritorija, i pomaže u iskorjenjivanju siromaštva, kao i smanjenju nejednakosti i socijalnog isključivanja. 

UNDP pruža podršku zemljama u razvijanju politika, liderskih vještina, kapaciteta za uspostavljanje partnerstava, institucionalnih kapaciteta, kao i da postanu otpornije radi postizanja održivih razvojnih rezultata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanima vas i ovo?