Scitech - Nauka

Naučna konferencija u Novom Pazaru: "Savremeni problemi matematike, mehanike i informatike (CPMMI 2016)“

Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru danas je otvorena Četvrta međunarodna konferencija pod nazivom „Savremeni problemi matematike, mehanike i informatike (CPMMI 2016)“, koja je okupila preko 50 učesnika iz zemlje i inostranstva: Nemačke, Francuske, Velike Britanije, Rusije, Belorusije, Slovenije, Belgije i Turske.

Na otvaranju konferencije rukovodilac master i doktorskih studija Državnog univerziteta prof. dr Ćemal Dolićanin je istakao da je glavni cilj ovog naučnog skupa da eminentni profesori, naučnici i istraživači predstave nova saznanja iz ovih oblasti. 

Prema njegovim rečima, ovaj naučni skup ima veliki značaj i za studente doktorskih studija Državnog univerziteta jer će biti u prilici da se upoznaju sa savremenim dostignućima na poljima matematike, mehanike i informatike.

Dolićanin je naglasio da će na konferenciji biti zastupljene aktuelne teme na kojima se bazira strategija sveukupnog razvoja zasnovanog na znanju.

Među učesnicima ovog naučnog skupa, koji traje tri dana su Мајkl Ružanski (Michel Ruzhansky, Proffesor of Pure Mathematics EPSRC Leadership Fellow President, International Society for Analysis, its Applications, and Computation) iz Velike Britanije, kao i akademici SANU: prof. dr Ivan Gutman, prof. dr Stevan Pilipović i prof. dr Teodor Atanacković.

Zanima vas i ovo?