Cooltura - Historijska čitanka

O Jerusalemu

Davud a.s. (biblijski David, na hebrejskom Dodhavahu), Božiji poslanik, mudri sudija i vojskovođa je 1004. godine pr.n.e. zauzeo Jerusalem, proglasio ga prijestonicom i u njega prenio Musaov i Harunov Tabut – Zavjetni kovčeg. Time je ovaj grad sve do današnjeg dana, a prošle su tri hiljade godina, učinjen vjerskim, duhovnim, moralnim i kulturnim srcem triju monoteističkih religija: židovstva, islama i kršćanstva. Jevreji hrle njegovom Zidu plača, kršćani vjeruju da se u njemu nalazi Isusov grob (Grob Isaa a.s.), a muslimani zbog Mesdžidul-Aksaa, mjesta odakle je Muhamed a.s. učinio miradž.

Davuda a.s. naslijedio je njegov sin, također poslanik, Sulejman a.s. (Salomon). Godine 721. pr.n.e. Asirci pokoravaju Izrael, a asirsko-babilonski kralj Nabukodonosor odvodi Jevreje u babilonsko ropstvo i skoro do temelja ruši Jerusalem i Sulejmanovu džamiju (Salomonov hram u svijetu poznat kao Zid plača). Nakon povratka iz ropsta, Jevreji 540. god. pr.n.e.  ponovo grade porušenu džamiju (hram), ali ga 70. god. n.e. osvajaju i ponovo ruše Rimljani. Godine 142. n. e. rimski car Tertulijan prisilno raseljava Jevreje po Africi i Evropi: u Španiju Sefarde, a na sjever i zapad Evrope Aškenaze. Od tada Jevreji nisu smjeli stupiti na tlo Jerusalema. Zabrana je trajala sve do 638. godine kada su muslimani pod vođstvom hazreti Omera (Umera) oslobodili Jerusalem od Vizantije i učinili ga otvorenim za sve ljude. Križari su ponovo pokušali uništiti ovu multireligioznost u 11. vijeku kada osvajaju Jerusalem, a 88 godina koliko su ga držali u njemu nije bilo ni muslimana ni Jevreja.

Oslobodio ga je Salahuddin Ejjubi 1187. god. i ponovo ga učinio otvorenim i slobodnim za sve ljude, religije, rase i narode. Tako će ostati više od 700 godina, sve do 1918. kada se urušava velika Otomanska imperija, a sada Jevreji sami svojom cionističkom politikom ponovo žele očistiti grad i državu od drugih naroda. Nažalost, ni brojne rezolucije UN nisu spriječile Izrael da okupacijom i aneksijom 1967. godine zauzme ovaj napaćeni grad.  

Zanima vas i ovo?