Aktuelno - Vijesti

BNV: Svjedočimo nastavku diskriminacije i odstranjivanja Bošnjaka iz sistema pravosuđa

Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV), kao najviše predstavničko tijelo Bošnjaka u Sandžaku i Republici Srbiji, zatražilo je da se poštuje nacionalna zastupljenost Bošnjaka u pravosuđu i policija i izrazilo je protivljenje politici koju predstavnici srpskih državnih organa i institucija sprovode prema Bošnjacima u Srbiji.

"Bošnjacima se suviše dugo uskraćuju prava koja im pripadaju a propisana su domaćim zakonodavstvom i međunarodnim pravom kao sto su pravo na život, slobodu, dostojanstvo, jednakost, ekonomski razvoj, očuvanje nacionalnog identiteta,  adekvatnu zastupljenost u državnim organima i službama sa javnim ovlašćenjima, obrazovanje i informisanje na bosanskom jeziku, očuvanje nacionalne kulture, slobodnu i javnu  upotrebu bosanskog jezika i pisma", izjavio je danas u obraćanju medijima sekretar BNV-a Ahmedin Škrijelj.

Govoreći o zastupljenosti Bošnjaka u sudovima i javnim tužilaštvima u Sandžaku, a u svjetlu  aktuelnih izbora sudija i tužilaca gdje je od šest sudija za izbor predloženo troje iz Raške, Škrijelj je naglasio da "svjedočimo nastavku diskriminacije i odstranjivanja Bošnjaka iz sistema pravosuđa".

U cilju iznalaženja adekvatnih i trajnih rješenja za rješavanje problema sa kojima se Bošnjaci svakodnevno suočavaju i promjene odnosa državnih organa prema Bošnjacima, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Sulejman Ugljanin uputio je pisma predsjedniku Vlade Republike Srbije, predstavnicima međunarodne zajednice i ambasadama u Srbiji.

Ugljanin je, predočio je Škrijelj, takođe zatražio održavanje sastanaka na ovu temu sa premijerom Vučićem i šefovima misija OEBS-a, Savjeta Evrope i Delegacije EU u Srbiji.

"Iako Bošnjaci na području koje pokrivaju Osnovni i Prekršajni sud u Novom Pazaru čine 80,17% stanovništva, u navedenim sudovima su zastupljeni daleko ispod tog procenta. Na konkursu za izbor sudija Osnovnog suda u Novom Pazar konkurisalo je 16 kandidata bošnjačke nacionalnosti od kojih je samo jedan kandidat izabran", rekao je sekretar BNV-a Ahmedin Škrijelj.

On je dodao da su svim poslaničim grupama u Skupštini Srbije uputili poziv da ne glasaju za sudije, odnosno tužio koje je predložiio Visoki savjet pravosuđa odnosno Državno vijeće tužioca i Vlada Srbije. 

Bošnjačko nacionalno vijeće se tim povodom obratilo Visokom savjetu sudstva, Ministarstvu pravde, Odborima Narodne skupštine za ustavna pitanja i zakonodavstvo, pravosuđe, ljudska i manjinska prava, kao i predstavncima OEBS-a, Savjeta Evrope, Evropske unije i Ujedinjenih nacija u Srbiji i zatražilo da se prijedlog Visokog savjeta sudstva o izboru novih sudija u Novom Pazaru poništi, povuče iz skupštinske procedure te da se donese odluka o prijedlogu za izbor sudija kojom će se obezbijediti usaglašavanje nacionalne strukture sudija sa nacionalnom strukturom stanovništva područja za koje su ovi sudovi nadležni.

Prema informacijama koje raspolaže BNV, naveo je Škrijelj u obraćanju novinarima, izbor osnovnog javnog tužioca u Novom Pazaru poremetiće ionako narušenu nacionalnu strukturu na štetu Bošnjaka.

"Po podacima do kojih smo došli Državno vijeće tužilaca uputiće prijedlog dva kandidata Vladi Republike Srbije za izbor osnovnog javnog tužioca u Novom Pazaru od kojih nijedan nije Bošnjak, istakao je on podsjetivši javnost da je za izbor za javnog tužioca konkurisalo 5 lica od kojih su tri bošnjačke nacionalnosti i nijedan nije predložen.

Ukoliko se to desi, od dva tužioca (osnovnog i višeg)  u Novom Pazaru nijedan neće biti bošnjačke nacionalnosti, iako Ustav (član 77), Zakon o javnom tužilaštvu (član 82. st. 5), Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (član 21) i Okvirna konvencija Savjeta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina (član 15) jasno nalažu da nacionalna struktura nosilaca javno tužilačke funkcije mora biti usaglašena sa nacionalnom strukturom stanovništva.

Bošnjačko nacionalno vijeće pozvao srbijansko Državno vijeće tužilaca i Vladu Republike Srbije da, kako je navedeno, hitno odustanu od dosadašnje prakse i "da bez odlaganja omoguće  izbor nosioca javno-tužilačke funkcije u Novom Pazaru koji će odražavati nacionalnu strukturu stanovništva ovog područja.“

Iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća kao poražavajući je ocjenjen podatak da ni jedan akademac sa Pravnog fakulteta Državnog univerziteta nije za stalno zaposlen ni u jednoj od pravosudnih institucija u Novom Pazaru, te ukazao na i dalje mali broj policajaca bošnjačke nacionalnosti.

Zanima vas i ovo?