Aktuelno - Vijesti

Stare lične karte važe do 31. decembra 2016.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije podsjeća građane da lične karte izdate na starom obrascu važe do 31. 12. 2016. godine. 

Uprava za uprave poslove MUP-a Srbije organizovala je tokom decembra, u svim policijskim upravama  u Srbiji, radno vrijeme u dvije smene, kao i subotom i nedjeljom,  kako bi što veći broj građana mogao da preda zahtjeve za ličnu kartu, a to će biti nastavljeno i tokom 2017 godine, dok god za tim bude bilo potrebe.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i za vrijeme novgodišnjih i božićnih praznika organizovaće prijem zahteva za izdavanje dokumenata za hitne slučajeve. 

Iako rok važenja ličnih karata izdatih na starom obrascu ističe 31.12.2016. godine, građani će i nakon navedenog roka moći da podnesu zahtjev za zamjenu lične karte izdate na starom obrascu za biometrijsku ličnu kartu, koja će im se izdavati po hitnom postupku. 

Ministarstvo podsjeća građane da je potrebno da se sve lične karte izdate na starom obrascu zameijne, uključujući i trajne lične karte izdate na starom obrascu. 

Biometrijske lične karte u skladu sa Zakonom o ličnoj karti (''Službeni glasnik RS'', br. 62/2006) počele su da se izdaju u aprilu 2008. godine.
   
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti ("Službeni glasnik RS" broj 36/11) koji je stupio na snagu 04.06.2011. godine, produžen je rok za zamjenu ličnih karata na starom obrascu za biometrijske na još pet godina, odnosno propisano je da lične karte izdate na starom obrascu važe  najduže do 31.12.2016. godine.

Zanima vas i ovo?