Aktuelno - Vijesti

Publikovan dosije: “Uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu: OPERACIJA SKRIVANJA TELA”

Fond za humanitarno pravo (FHP) je prezentovao Dosije: “Uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu” : operacija skrivanja tela” u kojem se podsjeća da su od 2001. godine do danas, na teritoriji Republike Srbije, na četiri lokacije otkrivene masovne grobnice sa 941 tijelom Albanaca ubijenih na Kosovu 1999. godine, prevashodno civila koji su stradali van borbe.

“U Batajnici nadomak Beograda otkrivena su 744 leša kosovskih Albanaca, u Petrovom Selu najmanje 61 tijelo, a kod jezera Perućac masovna grobnica sa 84 tijela. Naknadno, u masovnoj grobnici Rudnica otkrivena su još najmanje 52 leša”, podsjeili su predstavnici FHP-a na prezentaciji tog dokumenta u Medija centru Beograd.

Kako je pojašnjeno u grobnicama su, osim muškaraca, pronađena i tijela žena i djece, a najčešći uzrok smrti su strelne rane, u najvećem broju slučajeva na glavi, što ukazuje da žrtve nisu stradale tokom borbi već u egzekucijama van borbi.

U dosijeu su analizirani iskazi i izjave svjedoka koji se mogu podijeliti u dvije grupe: prvu čine očevici zločina i preživjele žrtve, a drugu, brojniju – insajderi, uglavnom pripadnici policije i javnih preduzeća koji su učestvovali u transportu i pokopavanju tijela. Pored toga, analizirani su i brojni dokumenti policije i vojske, prevashodno dostupni preko baze MKSJ, ali i oni do kojih je Fond za humanitarno pravo došao nezavisno od sudova.

Iz dokaza proizilazi da je odluka o skrivanju tragova zločina isplanirana najkasnije u martu 1999. godine na najvišem državnom nivou, a da su u prikrivanju leševa učestvovali pripadnici Resora javne bezbjednosti i Resora državne bezbednosti MUP-a Srbije i Vojska Jugoslavije preko svojih odjeljenja za asanaciju terena. Osim njih, u uklanjanju leševa učestvovali su i civili i radnici javnih preduzeća, čije mašine i druga logistika su takođe upotrebljavani.

Šesnaest godina nakon otkrića masovnih grobnica u Batajnici, Petrovom Selu i kod jezera Perućac i više od tri godine po otkrivanju masovne grobnice Rudnica, na tim lokalitetima ne postoje nikakva obilježja koja bi ukazala na to da su na teritoriji Srbije pronađene stotine leševa žena, dejce i muškaraca civila stradalih u brojnim masovnim zločinima na Kosovu.

Fond za humanitarno pravo pokrenuo je inicijativu za stvaranje batajničkog mjesta sjećanja, a u vrijeme objavljivanja ovog dosijea u toku je peticija podrške koju je do sada potpisalo više stotina ljudi.

Do danas niko u Srbiji nije odgovarao za opsežnu operaciju skrivanja tijela kosovskih Albanaca u masovne grobnice.

Pored štampnog izdanja FHP je ovaj dosije objavio na svom sajtu, na linku: http://www.hlc-rdc.org/wp-content/uploads/2017/01/Dosije_OPERACIJA_SKRIVANJA_TELA.pdf

Zanima vas i ovo?