Aktuelno - Vijesti

Dvije pjesme Muhameda Abdagića

VELIKA KOLA

 

Preda mnom snježne planine

Horizonte su mi prepriječile

što peku

A ja čekam da se na nebu pojave

Velika kola

 

Velika kola

Mala kola

Velika kola

Mala kola

 

Ni mala

Ni velika

Ni velika 

Ni mala

 

Ni Vlašića nježnih

tanka skrama nade

 

Samo crn teški somot neba

 

 

ČEMU SLUŽI SUNCE

 

Nije slučajno što nam je sunce dato u obliku kruga

Jer krug je takav geometrijski oblik

I to samo krug gdje je svaka tačka

bilo gdje da uperimo prstom početak

 

Takvih tačaka ima u krugu milione

Takvih tačaka ima u krugu milijarde

Dakle bezbroj

I svaka je od njih početak

gdje god uperimo prstom u krug

Baš je to istina

I samo to: eto čemu nam služi sunce

 

Zanima vas i ovo?