Scitech - Nauka

Stotine novih planeta

NASA je objavila novi katalog planeta na osnovu opservacija teleskopa Kepler, koji već osam godina posmatra udaljene zvijezde. Katalog otkriva 219 potencijalnih egzoplaneta u orbitama oko različitih zvijezda u sazviježđu Labuda, a njih deset se nalazi u tzv. zoni zlatokose, pojasu u kojem je temperatura povoljna za opstanak vode u tečnom stanju.

Kepler je ove planete otkrio tokom prve četiri godine svog rada. Objavljeni katalog je proizvod obrade njegovih podataka: katalog planeta-kandidata otkrivenih uz pomoć posmatranja promjena u sjaju udaljenih zvijezda koje uzrokuju planete u tranzitu, prolazeći između svoje matične zvijezde i milionima kilometara dalekog Keplerovog „oka“.

Ovo je posljednji katalog koji će NASA sačiniti od podataka dobijenih Keplerovim posmatranjima sazviježđa Labud. Ovo sazviježđe Kepler je prestao da posmatra još u maju 2013. godine. Kao i kod dosadašnjih otkrića egzoplaneta, u novom katalogu su najčešće planete one koje su veličinom slične Zemlji ili Neptunu.

Posmatranjem planeta uz pomoć tranzita otkriva se, prije svega, veličina i položaj planeta, a za dalja ispitivanja koriste se drugi teleskopi i metode. Uključujući novi katalog, Kepler je do sada otkrio 4034 potencijalne planete, od kojih je potvrđeno postojanje za njih 2335.

Kako NASA navodi u svom saopštenju, najuobičajenije su zemljolike planete do 75 odsto veće od Zemlje. Istraživači još ne znaju zašto, ali oko polovina ovih planeta uz „dodatak“ malih količina vodonika i helijuma postaje drastično veća, i omogućava im da postanu dio populacije koji je po veličini bliži Neptunu. Inače, Neptun ima oko 57 puta veću zapreminu od Zemlje.

Ukoliko se pokažu kao tačne, ovakve pretpostavke mogu drastično unaprijediti i ubrzati buduća istraživanja odlika planeta van Sunčevog sistema.

Zanima vas i ovo?