Lifestyle - Kako da...

Kako pripremiti PowerPoint prezentaciju

Napravite Power Point (PP) prezentaciju koja će zadržati pozornost slušatelja i Vama olakšati prezentiranje rada. Mala pomoć oko vaše prezentacije.

Odaberite adekvatnu, interesantnu temu unutar koje ćete prezentirati Vaše statističke podatke na kojima ste radili pripremajući predavanje.Izbjegavajte prezentiranje radova koji su se nebrojeno puta već čuli u raznim varijacijama.Pri izboru teme radite nešto čime se Vi bavite u vašoj laboratoriji, nešto čime dobro vladate,imate dovoljno podataka, pomoć kolega i vaših predpostavljenih. Prilagoditi Vaš rad razini slušatelja i njhovog interesovanja. Iznesite Vaša iskustva i zapažanja koja ste stekli u praksi na poslu. U okviru svake laboratorije možete uraditi neki istraživački rad vezan za specijalnost laboratorije, teritorije na kojoj se nalazite, životnu dob ispitanika i niz drugih parametara koji Vam stoje na raspolaganju. Kada ste uradili ovaj, prvi, dio posla evo nekoliko savjeta kako to da pretvorite u dobru prezentaciju.

 • Uklopite se u vrijeme koje je organizator propisao.
 • Potrudite se da Vaša prezentacija ne traje duže od 10-15 minuta, bez obzira na više vrijemena koje je organizator predvidio ( 10-15 min. je vrijeme u kojem možete najbolje da održite pažnju slušalaca)
 • Odaberite veličinu fonta koji će biti vidljiv na video bimu i iz zadnjih redova sale.
 • Izbjegavajte dugačke rečenice.
 • Na slajdovima pišite samo podsetnik koji će vam olakšati predavanje a nikako cijele tekstove koje ćete samo čitati. Dugački tekstovi koji se suvoparno čitaju drastično smanjuju pažnju slušalaca.Zapamtite da je PP prezentacija vaš podsjetnik za izlaganje rada koji slušaocima skreće pažnju na zanimljive-korisne dijagrame, tabele, slike, statistčke podatke ključne za vaše izlaganje.
 • Koristite jasne tabele i dijagrame. Bolje je napraviti i 2-3 dijagrama nego gomilu podataka staviti na jedan koji samo vi razumijete.
 • Ukoliko vam je podloga slajda svetla koristite slova tamno obojena ( crna i teget najbolje čitljiva ).
 • Ukoliko je pozadina slajda tamna obrnuto ( bela ili žuta slova)
 • Koristite pozadine slajda sa što manje detalja (mnogo detalja odvraća pažnji sa vašeg izlaganja) i sa jednom ili dvije boje sličnih nijansi.
 • Izbjegavajte šarene slike i više svetlih i tamnih boja na slajdu za pozadinu jer ćete imati problem sa odabirom boje slova, odosno njihovim čitanjem.
 • Crvena slova takoÄ‘e izbjegavajte jer su zamarajuća za čitanje. Koristite ih samo da naglasite neku riječ ili pojam ili u dijagramima i tabelama za bojenje kolona.
 • Nikada ne programirajte slajdove da se automatski otvaraju poslije izvesnog vremena,( bez vaše kontrole) to će vam stvoriti problem pri prezentaciji.
 • Uvek postavite slajdove da se otvaraju na vašu komandu, onda kada vama odgovara da preÄ‘ete na sledeći slajd.
 • Potrudite se da se celokupan sadržaj jednog slajda otvara jednim klikom, nikako da na istom slajdu morate 2 ili 3 puta da kliknete kako bi otvorili sve teksove, tabele, slike.
 • Koristite jednostavne prelaze izmeÄ‘u slajdova kojima ćete odrediti srednju brzinu promene slajda.
 • Izbjegavajte bilo kakve zvučne efekte.
 • Ukoliko nije neophodno izbjegavajte video klipove u vašoj prezentaciji. Ako ipak postavljate video fajl, provjerite sa organizatorom da li ima sve neophodne kodeke koji omogućavaju prikaz vašeg video klipa na kompjuteru za prezentaciju.
 • Vježbajte vrijeme vašeg izlaganja sa propisanim vrijemenom organizatora i ostavite koji minut za pitanja.
 • Uvek na vrijeme predajte svoju prezentaciju osobi zaduženoj ispred organizatora i zamolite ga da uradi blic probu na kompjuteru preko kojeg će se prezentacija prikazivati ( obavezno).

Prezentaciju snimiti na CD-u i obavezno napraviti i rezervnu kopiju na drugom CD-u ili na nekom od alternativnih medija ( USB stick, DVD ...) pokazalo se veoma korisno u nepredviÄ‘enim situacijama ( zagubljen disk, oštećen u transportu...)

Sretno!!

Zanima vas i ovo?