Cooltura - Historijska čitanka

6.maj - 205 je godina od genocida nad Bošnjacima Sjenice (6.5.1809)

Ustanička vojska stiže pred Sjenicu uoči ĐurÄ‘evdana 5. maja i otpoče borba. U Sjenici je bilo dosta izbjeglica iz Nove Varoši i okolnih sela. Oni su podigli odbrambeni zid i šančeve oko grada, i imali su 4 topa. U ranu zoru, ustanici osuše topovskom paljbom položaje branioca i krenuše u napad branioci ih odbiše. U sumrak obnovi se napad negdje probiše u grad ali se moradoše povući zbog neuspjeha na drugim stranama. OzlojaÄ‘en neuspjehom i gubicima, KaraÄ‘orÄ‘e naredi dejstvo teških topova, kabuza. Mala Sjenica se tresla od eksplozija. Požari su se dizali visoko u nebo. Ustaničke snage ubrzo na juriš zauzeše varoš a branioci se povukoše u tvrÄ‘avu oko koje su se utvrdili šančevima. Iako su je srpske snage tukle topovima, opsada utvrÄ‘enja je bila bezuspješna čitav mjesec dana. Ustanici su računali da će se branitelji predate usljed nedostatka hrane i vode.

Odbranom Sjenice komandovao je Hadži Mustaj-beg ÄŒavić, roÄ‘eni Sjeničanin i zapovjednik garnizona. Procjenivši da se ne može održati, a nemajući pomoći na vidiku, ponudi predaju grada. Prilikom pregovora sa KaraÄ‘orÄ‘em dogovoreno je da Sjeničaci pod oružjem i sa porodicama mogu poći prema Novoj Varoši i Bosni. Dva puta su sjenički Bošnjaci pokušavali izaći iz tvrÄ‘ave i oba puta su bili napadani i masakrirani od Srba. Tek treći put, kada su uzeli za taoce nekolicinu srpskih glavešina, uspjeli su napustiti Sjenicu.

Antonije Protić, savremenik tih zbivanja ovako je vidio napad na Sjenicu: Sjenički grad osvojen je 23. aprila 1809.god. No, ovdje moram se groziti, a valja mi istinu kazati. KaraÄ‘orÄ‘e je Turcima učinio na častan način puštati Turke, sa ženama, djecom i malom. No, ujutru, kad su započeli Turci izlaziti iz grada, Srbi ne čekajući da izvrve iz grada, no započnu uskakati preko zida unutra. KaraÄ‘orÄ‘e je branio i odbijao, ali nije mogao vojsku zaustaviti. Turci jedva uspeju tri časti izaći iz grada, a proći koji su se zatekli, okrenu na naše pucati i u tome se povede strašan po polju sjeničkom boj. Ovdje se nije gledalo ni muško ni žensko, a je li koji Turčin sa kadom umak'o to se ne zna. Pešak sasvim ostane po polju… KaraÄ‘orÄ‘e je zapovedio da se glave donesu u Sjenicu. I tako, svrši se ovaj boj. Glave su donijete, no nije bilo dosta kočića da se sve ponabijaju već su onako pomešane u paradu, a čislom, ako je jedna manje od 2.500

Zanima vas i ovo?