Mahala - Dokolica

Roman je divan ...

Zaključak je jako bitan! :)

Zanima vas i ovo?