Mahala - Reportaža

Reportaža

Znate li čiji je rukopis na Kur'anu kojeg učite?

19. Jun. 2016.

"Kompjuter je samo mašina koja ne može unijeti ljepotu i ljubav u pisanje kur’anskih riječi. Kompjuter samo niže harf za harfom i nema sposobnosti da uljepša, kao što može ruka prepisivača."