Cooltura - Artoskop

Artoskop

Novi Pazar: Nagrada „Ahmed Vali“ Mehmedu Slezoviću

31. Jan. 2017.

- Grad Novi Pazar kao najznačajnije priznanje grada za izvanredna ostvarenja u kulturi i umjetnosti dodjeljuje nagradu "Ahmed Vali" koja nosi ime po pjesniku koji je u 16. vijeku živio u Novom Pazaru i pisao na orijentalnim jezicima

Artoskop

Slike koje su inspirisale filmove

2. Jul. 2014.

Postoje filmovi koji govore o životima umjetnika, pa ih svakako možemo smatrati filmovima inspirisanim umjetnoću, ali postoje i oni čija je veza sa likovnim izrazom bliska, ali nikada do kraja otkrivena.