Cooltura - Historijska čitanka

Historijska čitanka

Tekst u ‘Politici’ 1928. – Kako izgleda bosansko pismo

27. Jun. 2016.

Iznio ga je advokat Al. D. Đurić u ‘Politici’ od 18. avgusta 1928. godine u članku »Kako izgleda bosansko pismo« , objavivši u isti mah faksimil »bosanskog pisma« o kojem je riječ u tome svjedočanstvu.