Lifestyle - Kako da...

Kako da...

20 tipova ljudi na Facebooku

8. Jul. 2016.

Predstavljamo nekoliko univerzalnih Facebook tipova ličnosti, a sigurni smo da ćete odmah dobiti asocijaciju koji vaš prijatelj zaslužuje ući u tu kategoriju.

Kako da...

37 životnih lekcija u 37 godina

11. May. 2014.

Šta sve možemo naučiti u 37 godina... Drugačiji pogled na svijet, mijenja život. Kada se stvari pogledaju iz drugog ugla, sve vam mož izgledati drugačije....